Kontakt

Kancelaria notarialna
Katarzyna Meysztowicz
Notariusz

ul. gen. Józefa Chłopickiego 1/1
31-525 Kraków
NIP 6792828171
REGON 122826984

TelefonTel. stacjonarny/Fax + 48 12 411 90 99
Tel. komórkowy 536 224 630

Telefonkancelaria@meysztowicz-notariusz.pl


Rachunek bankowy Kancelarii (ING Bank Śląski S.A.)
96 1050 1445 1000 0092 0186 0443

Rachunek depozytowy Kancelarii (ING Bank Śląski S.A.)
75 1050 1445 1000 0092 0186 0336

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek godzina 9.00 – 17.00

Inne terminy i godziny – po uprzednim uzgodnieniu z notariuszem, według indywidualnych potrzeb klienta.


Akceptujemy karty płatnicze.

visa mastercard maestro

* nie dotyczy opłat sądowych i podatków pobieranych przez notariusza

Na terenie Kancelarii bezpłatny dostęp do Internetu

Bezpłatny dostęp do Internetu na terenie Kancelarii

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Notariusz Katarzyna Meysztowicz, prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Chłopickiego 1/1, nr telefonu 12 411 90 99, adres e-mail kancelaria@meysztowicz-notariusz.pl (dalej jako „ADO”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.2017.2291 t.j. z dnia 2017.12.11) oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych,
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia dokonania czynności, na podstawie art. 90 §1 ustawy Prawo o notariacie;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności notarialnej,
 9. do czasu dokonania czynności notarialnej, z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,
 10. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.